Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
8. Generell inställning, attityd och tankar
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Generell inställning, attityd och tankar" som kan
påverka träningsresultaten.
Tankesätt / Synsätt / Mindset
Fördomar
Positiv / Negativ
Tankemönster / Återkommande tankar
Visualisering
Nivå av hängivenhet
Prioritering
Beredd att arbeta hårt / Arbetar hårt
Tillit till dina förmågor
Målmedvetenhet / Målinriktad
Tålamod
Realistisk
Ambitiös
Ser möjligheter
Strävande
Ger aldrig upp
Handlingskraftig
Eliminera vissa rädslor / Acceptera vissa rädslor
Hantera rädslor
Engagerad
Även om olika händelser är andras fel så tjänar
inget på att skylla på det eller älta kring det
Medvetenhet om att du, dina beslut, din dag är till
stor del styrd av gårdagens tankar (och alla dina
tidigare års tankar)
Undvik att jämföra dig med andra på ett sätt som
innebär att det skapas negativa känslor hos dig
Jämföra dig med andra på sätt som innebär
att det skapas en ökad positiv vilja och målmedvetenhet hos dig
Jämföra dig med andra på ett sätt där du känner
tacksamhet och uppskattning för din situation
Jämföra dig med din tidigare situation eller tidigare
resultat?
Möjlighet att tänka annorlunda och se saker från
flera perspektiv
En vilja och nyfikenhet att alltid vilja lära mer och
alltid förbättra sig
Medvetet positiva tankar inför/vid nya tillfällen
under dagen. T.ex. när du vaknar, innan träningen,
innan jobb, när du kommer hem
Du kan ofta påverka interna faktorer (reaktioner,
bemötande, tankar, känslor) ofta även externa
faktorer men det är ofta svårare
Skillnaden mellan att proaktivt förbereda sig för
en situation och att reagera i stunden
Hjärnans plasticitet. Du kan skapa nya tankemönster
och på sikt förändra ditt sätt att tanka
Din inre kommunikation med dig själv
Det du säger till dig själv
Uppskatta de små sakerna i livet
Försök eller prova att själva välj hur du upplever
en situation
Vilka tankemönster hjälper mig och vilka hjälper inte
Identifiera hur du reagerar i specifi ka situationer
Hur du uppfattar och tolkar olika situationer
Hur du uppfattar och tolkar olika personer
Exempel på frågeställningar
Vilka av dina tankemönster eller egna sanningar är
positiva för dig och ditt liv och vilka är det inte?
Tenderar jag att se positivt eller negativt på en
situation?
Har jag återkommande tankemönster eller tankar
inför en specifik situation?
Har jag återkommande tankemönster eller tankar
efter en specifik situation?
Hur medveten är jag om mina tankar, både de mer
omedvetna och medvetna?
Hur påverkar min syn på mig själv, min identitet,
mina tankar?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se