Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
6. Ekonomiska förutsättningar
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Ekonomiska förutsättningar” som kan
påverka träningsresultaten.
Inkomster
Utgifter
Sparande
Skulder
Inkomster från idrotten
Framtida inkomster från idrotten
Utgifter kopplat till träningen som till exempel
medlemsavgift, tävlingsavgifter, transporter,
material och träningskläder.
Exempel på frågeställningar
  Är mina utgifter anpassade till mina inkomster?
  Är min nuvarande ekonomiska situation något
som stressar mig?
Är jag orolig för min framtida ekonomiska situation?
På vilket sätt kan jag öka mina inkomster?
Tjänar jag pengar på mitt idrottande?
Kommer jag tjäna pengar på mitt idrottande?
Hur kan jag påverka mina arbetstider?
Anställning eller eget företag?
Hur ser mitt sparande ut, har jag en buffert?
Hur investerar jag mina pengar?
Hur kan jag påverka mina skulder?
Vem kan hjälpa mig med ekonomiska frågor?
Går det att skapa möjligheter till passiv inkomst?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se