Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
5. Tidsdisponering, schema och planering
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Tidsdisponering, schema och planering” som kan
påverka träningsresultaten.
Åtaganden / Uppdrag / Fasta tider / ”Måsten”
Ansvarsområden
Prioritering av tiden / Skydda din tid
Akuta uppgifter
Bestämma vilka uppgifter som är viktigast just idag
Begreppen tid och prioritering
Kontroll över sin tid / Tidstjuvar
Tid att göra ingenting
Oplanerad tid
Struktur på dagen
Ägna din tid till saker som ger värde
Planering och effektivisering
Dagliga rutiner
Medvetenhet om vad du gör med din tid
Delegera / Ta hjälp eller fråga om hjälp / Samarbeta
Vad måste göras nu - vad kan göras senare
Tid för återhämtning
Tid för träning
Analysera tidsanvändningen under en
dag eller en vecka
Lägg energi på rätt saker
Var inte högpresterande i alla delar i livet
Lista med saker du ska undvika eller inte ska göra
Kom-ihåg-lista och att-göra-lista
Att-göra-lista för dagen, veckan eller på längre sikt
Att-inte-göra-lista, not-to-do-list
Planera in prioriterade aktiviteter först i din
kalender, innan andra saker fyller på
Schemalägg en återkommande tid då du planerar
din kommande vecka
Göra saker som kan göras direkt
Planera din vecka / Planera din månad
Planera kommande kvartal / Planera kommande år
Planera kommande två eller fem års period
Prova att göra en veckoplanering
Prova att göra en månadsplanering
Fokuserad tid kan göra att saker går effektivare
eller snabbare att utföra. Exempel: Det tar två timmar
att göra x med distraktioner (och ingen eller
inget blir helt nöjd) men det tar 25 helt fokuserade
minuter att göra x och du har då 1,35 timmar över
till att lägga fokus på annan aktivitet.
Om något stör: släpp det helt, hitta en förklaring
eller gör något åt det
Exempel på frågeställningar
Använder du en kalender eller schema?
Hur strukturerar du din tid?
Vad är dina erfarenheter av tidsplanering?
Vilka hjälpmedel/appar/typer av scheman
fungerar bäst för dig?
Kan du schemalägga eller planera mer av din tid?
Vad kan automatiseras?
Skulle du säga att du styr din tid eller att
tiden styr dig?
Hur skapar jag mer tid? / Vad kan skalas av?
Vem kan hjälpa mig att refl ektera kring detta?
Vad i mitt liv ska jag planera?
Har du för vana att skjuta upp saker?
Vet din omgivning om varför du prioriterar din
tid som du gör?
Har du avsatt tid till reflektion?
Avsätt tid för planering av din tid?
Finns det saker eller uppgifter som, om du inte
gjorde dem, så skulle allt vara sig likt ändå?
Om jag ser tillbaka på senaste veckan, hade jag
kunnat använda min tid ett mer fördelaktigt sätt?
Om jag ser tillbaka på senaste året, hade jag kunnat
använda min tid på ett mer fördelaktigt sätt?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se