Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
12. Erfarenheter och upplevelser av träning
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Erfarenheter och upplevelser av träning"
som kan påverka träningsresultaten.
Provat olika idrotter
Provat olika träningsformer
Olika styrkor sedan tidigare
Erfarenhet inom träning
Erfarenhet från olika träningssituationer
Vetskap om rutiner inom träning
Vetskap om att träna hårt
Kunna kämpa mot uppställda mål
Kunna konsekvent upprepa träningspass på pass
Tålamod och förståelse för träningsprocessen
Mentala styrkor
Kunna hantera bakslag och hinder
Lära av samlad erfarenhet
Exempel på frågeställningar
Vilka lärdomar tar jag med mig från min
träningskarriär hittills?
Vilka positiva erfarenheter tar jag med mig?
Vilka motgångar har jag upplevt?
Vilka är de främsta lärdomar jag har kommit
fram till?
Vilka hinder och problem har jag löst och tagit tag i?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se