Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA MILJÖFAKTORER
1. Fysisk träningsmiljö
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Fysisk träningsmiljö"
som kan påverka träningsresultaten.
Plats och lokal
Tillgänglighet
Inomhus
Utomhus
Modernitetsnivå
Rymligt
Ljud, Akustik
Ljus
Ordning och reda
Städkvalitet
Omklädningsrum, Duschutrymmen
Plats för egen utrustning
Social möteplats
Anpassat underlag
Säkerhet
Inspirerande träningsmiljö
Variation av träningsplats
Träningsläger och träningsresor
Exempel på frågeställningar
Hur är mina upplevelser och känslor kopplat till
min fysiska träningsmiljö?
Vad i min nuvarande fysiska träningsmiljö tycker
jag är positivt?
Vad i min nuvarande fysiska träningsmiljö skulle
jag vilja ändra på?
Vilka andra idrottsverksamheter finns nära?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se