Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Resultat och utveckling
Exempel på stödord för reflektion inom
”Resultat och utveckling”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Går det bra?
    Vad är bra?
    Går det dåligt?
    Hur vet jag det?
    Är det mätbart?
    Är resultaten enligt plan och mål?
    Regelbundna tester
    Hållbara och långsiktiga resultat
    Öppen för att se framsteg
    Dela framgång med andra
    Fira framgång
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se