Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Dokumentation
Exempel på stödord för reflektion inom
”Dokumentation”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Dokumentera via att mäta
    Dokumentera via film
    Dokumentera via anteckningar
    Dokumentera via att via bilder
    Dokumentera via att via grafer
    Dokumentera via att via diagram
    För statistik
    Dokumentera via träningsappar
    Dokumentera via träningsdagbok
    För träningsprotokoll
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se