Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Syn på träningsformen
Exempel på stödord för reflektion inom
”Syn på träningsformen”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Samhällets syn på träningformen
    Vänners syn på träningformen
    Familjens syn på träningformen
    Status på träningformen
    Har träningformen anseende
    Vilka traditioner förknippas med träningformen
    Vilken image har träningformen
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se