Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Återkoppling, uppföljning, reflektion
Exempel på stödord för reflektion inom
”Återkoppling, uppföljning, reflektion”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Hur går det?
    Hur gick det förra veckan?
    Hur har denna månad varit?
    Hur har året varit?
    Har det framförts konstruktiv kritik?
    Har det framförts positiv återkoppling?
    Varför går det som det går?
    Analysera situationen
    Stämmer situationen med uppsatta mål?
    Tid för reflektion efter varje träningspass
    Skapa tillfällen där du i lugn och ro kan reflektera
- t.ex. vid promenader eller liggande avkoppling
    Löpande återkoppling
    Analysverktyg - dataprogram, tester, appar
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se