Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Stöd och nätverk
Exempel på stödord för reflektion inom
”Stöd och nätverk”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Support
    Assistans
    Uppbackning
    Uppmuntran
    Någon att vända sig till
    Råd och tips
    Credd
    Uppskattning
    Bli sedd
    Kontaktnät
    Att bli påhejad
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se