Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Struktur och disciplin
Exempel på stödord för reflektion inom
”Struktur och disciplin”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Konsekvent genomförande
    Kontinuitet genomförande
    Regelbundenhet genomförande
    Förberedelser
    Vanor, Beteende
    Arbetsmoral
    Kvalitet i genomförandet
    Noggrannhet i genomförandet
    Håll dig till uppgjord plan
    Se långsiktighet i planen
    Strukturerade rutiner
    Sätt gränser
    Sätt egna regler för sig själv
    Bestäm dig för vad du ska prioritera
    Bestäm dig för vad du ska göra för uppoffringar
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se