Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Träningsplanering och upplägg
Exempel på stödord för reflektion inom
”Träningsplan och upplägg”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Individanpassa upplägget
    Planering av upplägg
    Skriva ner upplägg
   

När du skapat ett upplägg
Frågasätt och tänk över en gång till

    80/20-regeln
Basera upplägget på det som ger störst påverkan
    Input/Outcome/Return
Maximera utdelningen av din träningsinsats
    Val av upplägg
    Val av träningsprogram
    Val av träningsfilosofi
    Val av tillvägagångssätt
    Justera upplägget allt eftersom
    Offseason-onseason-Preseason
    Årsplanering av upplägget
    Veckoplanering av upplägget
    Planering av enskilda pass
    Förmåga att ta till sig upplägget
    Lagom små, frekventa, regelbundna,
hanterbara, utmanande,
mätbara förbättringar
    När under dygnet träningen genomförs?
Cirkadisla klockan/ kroppens dygnsrytm
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se