Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Mål och vision
Exempel på stödord för reflektion inom
”Mål och vision”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Ambitionsnivå
    Individuella mål
    Gemensamma mål
    Delmål, Huvudmål
    Tydliga mål
    Lära sig hur man sätter mål
    Lära sig att utforma mål
    Levande mål
    Revidering och omprövning av mål
    Meningsfulla mål
    Kan orealistiska mål var till någon nytta?
    Ha ett öppet perspektiv när du sätter mål
    Sök återkoppling från personer utanför din "cirkel"
    Dokumenterade mål
    Skriva ner och utvärdera regelbundet
    Affirmation
Skriv varje dag ner ditt mål och uttala det högt
    Våga tänka stort
Försök se förbi dina egna ofta begränsande tankar
    Ditt drömmål
Dröm och fantisera om ditt mål
    Positivt formulerade mål
    Resultatinriktade mål
    Prestationsbaserade mål
    Processbaserade mål
    Prioritera och avgränsa antalet mål
    Mål för enskilt träningspass
    Mål för säsongen
    Mål för tidsperiod x
    G.A.S. - Goal attainment scaling
    SMART
(Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbestämt)
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se