Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Erfarenheter och upplevelser av träning
Exempel på stödord för reflektion inom
”Erfarenheter och upplevelser av träning”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Provat olika idrotter
    Provat olika träningsformer
    Olika styrkor sedan tidigare
    Erfarenhet inom träning
    Erfarenhet från olika träningssituationer
    Vetskap om rutiner inom träning
    Vetskap om att träna hårt
    Kunna kämpa mot uppställda mål
    Kunna konsekvent upprepa träningspass på pass
    Tålamod och förståelse för träningsprocessen
    Mentala styrkor
    Kunna hantera bakslag och hinder
    Lära av samlad erfarenhet
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se