Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Mentala aspekter kopplat till träningen
Exempel på stödord för reflektion inom
”Psykologisk och mentala aspekter kopplat till
träningen, tävlingen, prestationen”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Allt är möjligt
    Våga tro på att du kommer lyckas
    Laddad, Tänd, Övertänd
    Ångestfyllt
    Ser fram emot
    Drar mig för
    Bilden av sig själv i träningssituation
    Visualisering
    Fokusera på att vinna/nå målet
- inte på att inte förlora
    Beredd att genomlida hård träning
    Prestationkrav
    Positivt förstärka väl utförda aktiviter
    Självprat - Varför kommer du klara X
    För att kunna jobba vidare vid intensiva stunder
- försöka fokusera på annat eller välkomna smärtan eller se att det är nu som du växer/ närmar dig vinsten eller hitta mantra att upprepa
    Visualisering
- t.ex. föreställ/ tänk dig in i en situation upprepade gånger för att förbereda dig inför detta eller använd för att utveckla utförandet av en rörelse
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se