Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Ekonomiska förutsättningar
Exempel på stödord för reflektion inom
”Ekonomiska förutsättningar”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Inkomster, Utgifter, Sparande
    Möjlighet att avsätta tid till träning
    Utgifter kopplat till träningen
    Inkomster från idrotten
    Framtida inkomster från idrotten
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se