Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Tidsdisponering, generellt schema/kalender
Exempel på stödord för reflektion inom
”Tidsdisponering och generellt schema/kalender”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Åtaganden, Uppdrag, Fasta tider, "Måsten"
    Ansvarsområden
    Prioritering av tiden
    Kontroll över sin tid - tidstjuvar
    Tid att göra ingenting - oplanerad tid
    Hur strukturerar du din tid?
    Struktur på dagen
    Planering och effektivisering
    Dagliga rutiner
    Medvetenhet om vad du gör med din tid
    Hur skapar jag mer tid?
    Vad kan skalas av?
    Deligera, ta hjälp, samarbeta
    Vad måste göras nu - vad kan göras senare
    Tid för återhämtning
    Tid för träning
    Analysera tidsanvändningen under en vecka eller dag
    Lägg energi på rätt saker
    Var inte högpresterande i alla delar i livet
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se