Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Personliga faktorer
Exempel på stödord för reflektion inom
”Personliga faktorer”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Flexibel, Anpassningsbar
    Introvert, Extrovert
    Social
    Självständigt
    Ledargestalt
    Kreativ
    Lyhörd
    Ansvarstagande
    Följare
    Uppmärksam
    Samarbetsförmåga
    Förmåga att se helheten
    Försiktig, Risktagande
    Noggrann, Detaljfokuserad
    Balanserad
    Förändringsbenägenhet, Konservativ
    Intelligent
    Vetgirig
    Envis, Viljestark
    Omtänksam
    Självtillit
    Tävlingsinriktad, Prestationsinriktad
    Värdegrunder såsom etik och moral
    Bekväm
    Strategiskt tänkande
    Kognitiva förmågar
    Grit
    Kroppsspråk
    Kroppshållning
    Förmåga att identifiera och hantera känslor
    Förmåga att identifiera och hantera tankar
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se