Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Kunskap
Exempel på stödord för reflektion inom
”Kunskap”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Lära mer, Lära nytt, Lära om
    Lära av goda exempel
    Lära av andra
    Utbyte av kunskap
    Lära känna din kropp
    Lära känna din hjärna
    Öppet sinne / Mottagligt för andra tankesätt
    Lära rätt tidigt / från början
    Kompetens, Kunskapsnivå, Utbildningsnivå
    Teoretisk och praktiska kunskap
    Tyst kunskap
    Medveten och omedveten inlärning
    Kännedom om fördomar och myter
    Kännedom om styrkor och svagheter
    Kännedom om träningsfysiologi
    Inlärningsmetoder
    Söka kunskap via föreläsningar och kurser
    Kännedom om aktuell forskning
    Info-källor - poddar, hemsidor och böcker
    Trovärdiga källor, Källkritik, Evidens
    Confirmation-bias
    Lär mer om synergiska effekter
    Sök kunskap om att behandla orsaken
- inte symptomen
    Lära skillnaden mellan en automatisk
och en medveten tanke
    Försök vara proaktiv och vara väl förberedd
i din träningsprocess
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se