Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Livssituation och allmänt välmående
Exempel på stödord för reflektion inom
”Livssituation och allmänt välmående”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Hemmiljö
    Boendesituation
    Relationer och social miljö
    Familjesituation
    Sysselsättning - Studier, Arbete
    Arbets- och studiemiljö
    Närmiljö
    Dagssituation
    Allmän hälsa
    Livserfarenhet och uppväxt
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se