Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Belöning
Exempel på stödord för reflektion inom
”Belöning”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Kortsiktiga belöningar / Långsiktiga belöningar
    Egna belöningar
    Belöningar från annan
    Fysiologiska belöningar
    Ekonomiska belöningar
    Hälsomässiga belöningar
    Känslomässiga belöningar
    Idrottsliga och sportsliga belöningar
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se