Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Stimuli under träningspass
Exempel på stödord för reflektion inom
”Stimuli under träningspass”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Yttre stimuli
    Stimuli under träningen
    Känslomässigt stimuli
    Visuellt stimuli
    Stimulerande musik
    Stimulerande publik
    Stimulerande plats
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se