Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Krav och förväntningar
Exempel på stödord för reflektion inom
”Krav och förväntningar”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Egna krav
    Uttalade krav
    Outtalade krav
    Nivå på krav
    Krav från andra
    Upplevda krav / verkliga krav
    Är kraven till nytta
    Hur hanteras kraven
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se