Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Träningsinspiration
Exempel på stödord för reflektion inom
”Träningsinspiration”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Vem ger inspiration?
    Vad ger inspiration?
    Målbild kan ge inspiration
    Förebilder kan ge inspiration
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se