Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Glädje och lustfylldhet
Exempel på stödord för reflektion inom
”Glädje och lustfylldhet”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Roligt
    Givande
    Välbefinnande
    Lycka
    Upplevelserikt
    Njuta
    Känsla för idrotten
    Adrenalin, Dopamin, Endorfin
    Flow
    Passion
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se