Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Närhet och möjligheter till träningsformer
Exempel på stödord för reflektion inom
”Närhet och möjligheter till träningsformer och träningsplats”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Transportsätt
    Tidsåtgång för transporter
    Avstånd till träningsplats
    Transportkostnad
    Avgifter som t ex medlemsavgift
    Träningstider, Öppettider
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se