Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Social träningsmiljö
Exempel på stödord för reflektion inom
”Social träningsmiljö”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Samvaro och gemenskap
    Gruppkänsla
    Lagkänsla
    Utbyte av kunskap
    Återkoppling
    Skicklighetsnivå på utövare omkring
    Kännedom om varandra
    Konkurrens
    Möjlighet att träna tillsammans
    Möjlihet att träna själv
    Högt i tak
    Stöttande miljö
    Gruppdynamik
    Gruppsykologi
    Gemensam värdegrund
    Kommunikation
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se