Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Incitament, vinster, möjligheter
Exempel på stödord för reflektion inom
”Incitament, vinster, möjligheter”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Hälsa
    Glädje
    Känsla
    Upplevelser
    Pengar
    Status
    Vinna tävlingar
    Starkast
    Slutmål
    Mervärde
    Skratta
    Umgås socialt
    Bli bäst
    Uppleva resor och platser
    Karriär inom fysikt krävande arbeten
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se