Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Personal och organisationen
Exempel på stödord för reflektion inom
”Personal och organisationen”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Tränare, Coach
    Specialtränare Fystränare
    Individuell tränare, Personlig tränare
    Rådgivare, Mentor, Lärare
    Nutritionist, Dietist, Kostrådgivare
    Manager, Sportchef
    Naprapat, Kiropraktor
    Fysioterapeut, Sjukgymnast
    Idrottspsykolog, Mental tränare
    Läkare, Fysiolog
    Instruktör
    Hälsopedagog
    Administratör
    Organisation av föreningen, laget, gymmet osv
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se