Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Fysisk träningsmiljö
Exempel på stödord för reflektion inom
”Fysisk träningsmiljö”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Plats och lokal, Tillgänglighet
    Inomhus
    Utomhus
    Modernitetsnivå
    Rymligt
    Ljud, Ljus, Akustik
    Ordning och reda
    Städkvalitet
    Omklädningsrum
    Duschutrymmen
    Plats för egen utrustning
    Social möteplats
    Anpassat underlag
    Säkerhet
    Inspirerande träningsmiljö
    Variation av träningsplats
    Träningsläger
    Träningsresor
TraningDiskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se