Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Variation, utveckling, förnyelse av träningen
Exempel på stödord för reflektion inom
”Variation, utveckling och förnyelse av träningen”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Variera övningarna
    Variera plats
    Variera upplägg
    Variera träningsprogram
    Möblera om ordningen i övningarna
De övningar som ligger sist kan annars bli lidande.
    Följ aktuell forskning
    Periodisering av träningen
    Indela träningen i cykler
    Träningsprogrammering
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se