Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Duration / Längd på passet
Exempel på stödord för reflektion inom
”Duration / Längd på passet”
som kan påverkar träningsresultaten.
    För långa pass
    Lagom pass
    För korta pass
    Effektiva pass
    Hur länge bibehålls kvalitén
    Skaderisk
    Variation i passen
    Dela upp i kortare / fler pass
    Anpassat till tävling
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se