Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Frekvens / Hur ofta
Exempel på stödord för reflektion inom
”Frekvens / Hur ofta”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Flera pass per dag
    Varje dag
    X antal gånger per vecka
    X gånger per månad
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se