Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Intensitet / Hur ansträngande
Exempel på stödord för reflektion inom
”Intensitet / Hur ansträngande”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Vikter påverkar
    Motstånd påverkar
    Pulsnivå påverkar
    Repetitioner påverkar
    Tempo påverkar
    Pauser påverkar
    Variation påverkar
    Fysiologisk ansträngningsnivå påverkar
    Självupplevd ansträngningsnivå påverkar
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se