Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Träningserfarenhet
Exempel på stödord för reflektion inom
”Träningserfarenhet”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Tränat tidigare?
    Tränat likande?
    Muskelminne
    Motoriskt minne
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se