Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Fokus och koncentration
Exempel på stödord för reflektion inom
”Fokus och koncentration”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Koncentration
    Rätt fokus
    Inre fokus
    Yttre fokus
    Fokusera på aktuell rörelse
    Fokusera på aktuellt träningspass
    Känna
    Andning
    Stänga av störande tankar
    Stänga av störande intryck
    Mental insats
    Kontroll
    Kanalisera
    Vara näravarande
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se