Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Teknik och metod
Exempel på stödord för reflektion inom
”Teknik och metod”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Utförande
    Val av teknik
    Val av metodik
    Val av träningsfilosofi
    Uppvärmning och nedvarvning
    Kombinera träningsformer
    Kombinera övningar
    Hur utförs träningen?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se