Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Variation, olika träningsformer, idrotter
Exempel på stödord för reflektion inom
”Variation och utövning av olika träningsformer och idrotter”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Vilka fördelar finns?
    Vilka nackdelar finns?
    Prioritering av huvudidrotten
    Komplement till huvudidrotten
    Överföring av färdigheter mellan träningsformer
    Total träningsvolym
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se