Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Komplementsövningar och behandlingar
Exempel på stödord för reflektion inom
”Komplementsövningar och behandlingar”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Generell styrka, Specifik styrka
    Reaktiv styrka, Uthålliget i styrka
    Statisk styrka, Dynamisk styrka
    Muskeltillväxt, Muskelvolym
    Maximalstyrka, Tung styrka
    Power / kraftutveckling
    Kroppens tålighet för långvarig belastning
    Kroppens tålighet för tung belastning
    Koordination
    Kondition, Cardiovaskulär uthållighet
    Aerob träning, Anaerob träning
    Spänst, Explosivitet, Acceleration, Snabbhet
    Reflexer och reaktionsförmåga
    Spatial förmåga
    Rörlighet / flexibilitet
    Rörelsemönster, Teknik, Motorik
    Rörelse i olika riktningar, vinklar och plan
    Rörelseekonomi / Rörelseeffektivitet
    Balans
    Smidighet / Agility
    Precision
    Unilateralträning, Bilateralträning
    Träning av kognitiva förmågor
    Plyometrisk träning
    Stabilitet
    Maskinbaserade övningar
    Fria övningar, Fria vikter
    Open chain closed chain
    Excentrisk styrka
    Ocklusionsträning
    Variera ROM (Range of motion)
    Skadeförebyggande åtgärder
    Rehabiliterande åtgärder
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se