Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Taktik och strategi
Exempel på stödord för reflektion inom
”Taktik och strategi”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Varierade idrottsspecifika faktorer
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se