Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Utgångsläge och dagsläge
Exempel på stödord för reflektion inom
”Utgångsläge och dagsläge”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Nybörjare
    Avancerad
    Startläge
    Lyssna på kroppens signaler
    Aktuell prestationsförmåga
    Träningsstatus / Fitness
    Generell mental kapacitet
    Generell fysisk kapacitet
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se