Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Miljöfaktorer
Exempel på stödord för reflektion inom
”Miljöfaktorer”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Väder och vind
    Luftkvalitét
    Ventilation
    Höjd över havet
    Temperatur
    Föroreningar
    Kemikalier
    Luftfuktighet
    Sol, Skugga
    Vattentemperatur
    Lufttemperatur
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se