Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Utrustning och material
Exempel på stödord för reflektion inom
”Utrustning och material”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Funktionella kläder och skor
    Modernitetsnivå
    Kvalitétsnivå på material och utrustning
    Utrustning och material anpassat till individ
    Utrustning anpassat till ålder och nivå
    Utrustning anpassat lag, situation, ändamål
    Tekniska hjälpmedel
    Pulsmätare
    Dataprogram
    Säkerhet
Alla idrotter och träningar har sin egen specifika utrustning
som både ska vara bekväm och uppfylla säkerhetsbestämmelser.
Exemplen är många och det är upp till dig att ta reda på
vilka krav som ställ för just din aktivitet.
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se