Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Ålder
Exempel på stödord för reflektion inom
”Ålder”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Vart i karriären är jag
    Vilka möjligheter finns fram över
    Ålderns påverkan på återhämtning
    Ålderns påverkan på prestation
    Ålderns påverkan på uppbyggnad
    Ålderns påverkan på snabbhet
    Vilka fördelar finns?
    Anpassa träningen
    Anpassa livsstilen
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se

© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se