Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Genetik och individuella förutsättningar
Exempel på stödord för reflektion inom
”Genetik och individuella förutsättningar”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Talang
    Passar jag för just denna träningsform?
    Biomekanik förutsättningar
    Utvecklingsmöjligheter
    Epigenetik
    Hinder
    Fördelar
    Muskelmassa
    Kroppssammansättning
    Längd och vikt
    Hormonnivåer
    Nervsystem
    Skelettet
    Muskelfibersammansättning
    Blodvolym
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se