Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Stressnivå och mental återhämtning
Exempel på stödord för reflektion inom
”Stressnivå och mental återhämtning”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Total nivå av stress
    Negativ stress, Positiv stress
    Stressorer
    Förmåga att hantera stress
    Strategier att hantera stress
    Fritid
    Avslappning
    Frekvens av pauser
    Förströelse
    Stresshormoner
    Nervsystemet
    Känsla av harmoni
    Copingstrategier
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se