Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Mediciner och läkemedel
Exempel på stödord för reflektion inom
”Mediciner och läkemedel”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Effekter på träningen
    Effekter på sömn
    Effekter på aptit
    Påverkan på energinivå
    Påverkan på psykiskt mående
    Smärtstillande läkemedel
    Betablockerare
    Inflammationsdämpande mediciner
    Receptfria läkemedel
    Receptbelagda läkemedel
    Antihistaminer
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se