Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Droger eller otillåtna substanser
Exempel på stödord för reflektion inom
”Droger eller otillåtna substanser”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Bruk av droger eller otillåtna substanser
    Tidigare bruk
    Nivå av konsumtion
    Riskbruk
    Missbruk
    Stöd att sluta
    Kunskap om droger och otillåtna substanser
    Påverkan på träningen
    Proaktivt undvika situationer
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se