Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
Träningspåverkan (HMIDTP)
Situationer runt fysisk återhämtning
Exempel på stödord för reflektion inom
”Fysisk återhämtning”
som kan påverkar träningsresultaten.
    Balans mellan aktivitet och vila
    Kvalitét och kvantitet i vila
    Aktiv återhämtning
    Fysiskt krävande arbete
    Påverkan av mängd träning
    Total fysisk ansträngning under dagen
    Medvetet övertränad
    Kortsiktigt övertränad
    Omedvetet övertränad
    Variation i övningar och belastning
    Kontrollera variationer i vilopuls
    Tid mellan träningspass
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt,
systematiskt diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO
Traning Start Traning Start  
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se