Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA STRUKTURELLA FAKTORER
8. Kulturella aspekter och syn på träningsformen
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Kulturella aspekter och syn på träningsformen"
som kan påverka träningsresultaten.
Samhällets syn på träningsformen
Vänners syn på träningsformen
Familjens syn på träningsformen
Status och anseende på träningsformen
Vilka traditioner förknippas med träningsformen
Vilken image har träningsformen?
Exempel på frågeställningar
Hur ser din träningsform och specifika idrotts
historia ut?
Vilka personer är allmänt förknippade med din idrott?
Hur har idrottens anseende förändrats genom åren?
Hur skiljer sig din idrotts historia, anseende och
plats i samhället mellan olika delar av världen?
Hur tror du att din idrotts anseende påverkar dig
och ditt idrottande?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se